กรมทางหลวง
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ค่ามาตรฐาน ค่าจริง
กรมทางหลวง243,433.7743,604.015,084.939,556.9
สำนักทางหลวงที่ 13 (กรุงเทพ)11,402.224,987.03,997.024,225.0
รวม 0.0 0.0 0.0 0.0