กรมการขนส่งทางบก
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมการขนส่งทางบก 550,849.00469,163.0014.8 %5.010,429.256,100.3841.5 %5.0
รวม 550,849 469,163 14.83 % 10,429 6,100 41.51 %