สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี611,394.25370,867.0039.3 %5.06,861.721,470.6478.6 %5.0
รวม 611,394 370,867 39.34 % 6,862 1,471 78.57 %