สรุปผลการประเมินตัวชี้วัดของหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด รอบ 6 เดือน (มีนาคม 2562 - สิงหาคม 2562)
   จังหวัด จำนวนหน่วยงานทั้งหมด ร้อยละของหน่วยงานในจังหวัดที่รายงานข้อมูลครบถ้วน ร้อยละของผลประหยัดเทียบกับค่ามาตรฐาน ผลประเมิน คะแนน
ไฟฟ้า น้ำมัน ไฟฟ้า น้ำมัน ไฟฟ้า น้ำมัน ไฟฟ้า น้ำมัน
กระบี่5958.62 %55.93 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กาญจนบุรี7475.00 %73.24 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กาฬสินธุ์6356.45 %50.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กำแพงเพชร5981.36 %74.14 %36.59 %0.00 %ผ่าน-5.00.0
ขอนแก่น11335.40 %31.86 %0.00 %0.00 %--0.00.0
จันทบุรี6369.35 %68.25 %0.00 %0.00 %--0.00.0
ฉะเชิงเทรา6155.74 %52.46 %0.00 %0.00 %--0.00.0
ชลบุรี9559.78 %56.84 %0.00 %0.00 %--0.00.0
ชัยนาท5585.45 %87.04 %71.37 %60.96 %ผ่านผ่าน5.05.0
ชัยภูมิ6663.64 %66.67 %0.00 %0.00 %--0.00.0
ชุมพร6438.10 %40.63 %0.00 %0.00 %--0.00.0
เชียงราย7748.05 %46.75 %0.00 %0.00 %--0.00.0
เชียงใหม่12078.15 %74.17 %0.00 %0.00 %--0.00.0
ตรัง6767.16 %61.19 %0.00 %0.00 %--0.00.0
ตราด5444.44 %38.89 %0.00 %0.00 %--0.00.0
ตาก5563.64 %58.18 %0.00 %0.00 %--0.00.0
นครนายก4863.83 %57.45 %0.00 %0.00 %--0.00.0
นครปฐม7252.78 %56.94 %0.00 %0.00 %--0.00.0
นครพนม6254.84 %53.23 %0.00 %0.00 %--0.00.0
นครราชสีมา13499.25 %98.50 %38.63 %51.72 %ผ่านผ่าน5.05.0
นครศรีธรรมราช10244.55 %39.80 %0.00 %0.00 %--0.00.0
นครสวรรค์6858.82 %50.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
นนทบุรี5964.41 %59.32 %0.00 %0.00 %--0.00.0
นราธิวาส6794.03 %88.06 %43.45 %32.42 %ผ่านผ่าน5.05.0
น่าน6360.32 %57.14 %0.00 %0.00 %--0.00.0
บึงกาฬ5282.69 %82.69 %67.52 %50.29 %ผ่านผ่าน5.05.0
บุรีรัมย์7644.00 %42.67 %0.00 %0.00 %--0.00.0
ปทุมธานี7060.87 %61.43 %0.00 %0.00 %--0.00.0
ประจวบคีรีขันธ์6777.61 %76.12 %0.00 %0.00 %--0.00.0
ปราจีนบุรี6066.67 %56.67 %0.00 %0.00 %--0.00.0
ปัตตานี6592.31 %92.31 %60.05 %27.79 %ผ่านผ่าน5.05.0
พระนครศรีอยุธยา7742.86 %38.96 %0.00 %0.00 %--0.00.0
พะเยา5572.73 %70.91 %0.00 %0.00 %--0.00.0
พังงา5770.18 %67.27 %0.00 %0.00 %--0.00.0
พัทลุง5787.72 %85.96 %62.59 %60.92 %ผ่านผ่าน5.05.0
พิจิตร5574.55 %74.55 %0.00 %0.00 %--0.00.0
พิษณุโลก8362.65 %62.65 %0.00 %0.00 %--0.00.0
เพชรบุรี6079.66 %76.27 %0.00 %0.00 %--0.00.0
เพชรบูรณ์6553.13 %54.69 %0.00 %0.00 %--0.00.0
แพร่6163.93 %60.66 %0.00 %0.00 %--0.00.0
ภูเก็ต5746.43 %50.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
มหาสารคาม6570.77 %67.69 %0.00 %0.00 %--0.00.0
มุกดาหาร5444.44 %51.85 %0.00 %0.00 %--0.00.0
แม่ฮ่องสอน5974.58 %67.24 %0.00 %0.00 %--0.00.0
ยโสธร5572.22 %74.55 %0.00 %0.00 %--0.00.0
ยะลา6275.86 %73.77 %0.00 %0.00 %--0.00.0
ร้อยเอ็ด7837.18 %38.46 %0.00 %0.00 %--0.00.0
ระนอง5383.02 %83.02 %82.09 %72.28 %ผ่านผ่าน5.05.0
ระยอง6372.58 %68.25 %0.00 %0.00 %--0.00.0
ราชบุรี7258.33 %58.33 %0.00 %0.00 %--0.00.0
ลพบุรี6553.85 %47.69 %0.00 %0.00 %--0.00.0
ลำปาง7272.22 %65.28 %0.00 %0.00 %--0.00.0
ลำพูน5676.79 %78.57 %0.00 %0.00 %--0.00.0
เลย6762.69 %58.46 %0.00 %0.00 %--0.00.0
ศรีสะเกษ7443.24 %41.89 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สกลนคร7074.29 %71.43 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สงขลา11664.29 %62.93 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สตูล5456.60 %50.94 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สมุทรปราการ5846.55 %46.55 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สมุทรสงคราม4754.35 %57.45 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สมุทรสาคร4472.73 %70.45 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สระแก้ว5886.21 %86.21 %21.40 %36.70 %ผ่านผ่าน5.05.0
สระบุรี6780.60 %75.76 %35.10 %0.00 %ผ่าน-5.00.0
สิงห์บุรี5170.59 %64.71 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สุโขทัย6165.57 %60.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สุพรรณบุรี6756.72 %55.22 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สุราษฎร์ธานี10684.91 %83.02 %34.33 %38.04 %ผ่านผ่าน5.05.0
สุรินทร์7385.71 %84.72 %53.51 %57.27 %ผ่านผ่าน5.05.0
หนองคาย5682.14 %80.36 %50.53 %49.33 %ผ่านผ่าน5.05.0
หนองบัวลำภู5182.35 %76.47 %52.61 %0.00 %ผ่าน-5.00.0
อ่างทอง4850.00 %50.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
อำนาจเจริญ4881.25 %83.33 %57.82 %47.84 %ผ่านผ่าน5.05.0
อุดรธานี9577.42 %78.72 %0.00 %0.00 %--0.00.0
อุตรดิตถ์5969.49 %69.49 %0.00 %0.00 %--0.00.0
อุทัยธานี5265.38 %63.46 %0.00 %0.00 %--0.00.0
อุบลราชธานี10541.90 %40.38 %0.00 %0.00 %--0.00.0