สรุปผลการประเมินตัวชี้วัดของหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด รอบ 6 เดือน
   จังหวัด จำนวนหน่วยงานทั้งหมด ร้อยละของหน่วยงานในจังหวัดที่รายงานข้อมูลครบถ้วน ร้อยละของผลประหยัดเทียบกับค่ามาตรฐาน ผลประเมิน คะแนน
ไฟฟ้า น้ำมัน ไฟฟ้า น้ำมัน ไฟฟ้า น้ำมัน ไฟฟ้า น้ำมัน
กระบี่5961.40 %59.32 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กาญจนบุรี7467.12 %66.20 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กาฬสินธุ์6354.84 %55.93 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กำแพงเพชร5949.15 %46.55 %0.00 %0.00 %--0.00.0
ขอนแก่น11332.74 %30.09 %0.00 %0.00 %--0.00.0
จันทบุรี6366.13 %63.49 %0.00 %0.00 %--0.00.0
ฉะเชิงเทรา6061.67 %58.33 %0.00 %0.00 %--0.00.0
ชลบุรี9640.00 %36.46 %0.00 %0.00 %--0.00.0
ชัยนาท5565.45 %61.11 %0.00 %0.00 %--0.00.0
ชัยภูมิ6675.76 %71.21 %0.00 %0.00 %--0.00.0
ชุมพร6443.55 %41.27 %0.00 %0.00 %--0.00.0
เชียงราย7737.66 %37.66 %0.00 %0.00 %--0.00.0
เชียงใหม่12079.17 %78.33 %0.00 %0.00 %--0.00.0
ตรัง6779.10 %71.64 %0.00 %0.00 %--0.00.0
ตราด5455.56 %53.70 %0.00 %0.00 %--0.00.0
ตาก5572.73 %69.09 %0.00 %0.00 %--0.00.0
นครนายก4778.26 %76.09 %0.00 %0.00 %--0.00.0
นครปฐม7268.06 %63.89 %0.00 %0.00 %--0.00.0
นครพนม6258.06 %58.06 %0.00 %0.00 %--0.00.0
นครราชสีมา13499.24 %98.50 %27.78 %47.72 %ผ่านผ่าน5.05.0
นครศรีธรรมราช10248.00 %50.51 %0.00 %0.00 %--0.00.0
นครสวรรค์6858.82 %52.94 %0.00 %0.00 %--0.00.0
นนทบุรี5967.80 %72.88 %0.00 %0.00 %--0.00.0
นราธิวาส6785.07 %85.07 %61.16 %33.80 %ผ่านผ่าน5.05.0
น่าน6342.86 %41.27 %0.00 %0.00 %--0.00.0
บึงกาฬ5269.23 %69.23 %0.00 %0.00 %--0.00.0
บุรีรัมย์7671.05 %70.67 %0.00 %0.00 %--0.00.0
ปทุมธานี7043.48 %42.86 %0.00 %0.00 %--0.00.0
ประจวบคีรีขันธ์6891.18 %86.76 %69.62 %43.17 %ผ่านผ่าน5.05.0
ปราจีนบุรี6050.00 %48.33 %0.00 %0.00 %--0.00.0
ปัตตานี6596.92 %93.85 %62.46 %20.54 %ผ่านผ่าน5.05.0
พระนครศรีอยุธยา7745.45 %38.96 %0.00 %0.00 %--0.00.0
พะเยา5567.27 %61.82 %0.00 %0.00 %--0.00.0
พังงา5757.89 %58.18 %0.00 %0.00 %--0.00.0
พัทลุง5687.50 %85.71 %61.50 %39.17 %ผ่านผ่าน5.05.0
พิจิตร5589.09 %87.27 %53.93 %43.30 %ผ่านผ่าน5.05.0
พิษณุโลก8360.24 %62.65 %0.00 %0.00 %--0.00.0
เพชรบุรี6069.49 %64.41 %0.00 %0.00 %--0.00.0
เพชรบูรณ์6579.69 %78.13 %0.00 %0.00 %--0.00.0
แพร่6170.49 %68.85 %0.00 %0.00 %--0.00.0
ภูเก็ต5745.45 %43.86 %0.00 %0.00 %--0.00.0
มหาสารคาม6558.46 %60.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
มุกดาหาร5439.62 %33.96 %0.00 %0.00 %--0.00.0
แม่ฮ่องสอน5977.97 %70.69 %0.00 %0.00 %--0.00.0
ยโสธร5545.45 %45.45 %0.00 %0.00 %--0.00.0
ยะลา6277.05 %80.33 %0.00 %63.43 %-ผ่าน0.05.0
ร้อยเอ็ด7889.74 %89.74 %59.61 %51.97 %ผ่านผ่าน5.05.0
ระนอง5377.36 %75.47 %0.00 %0.00 %--0.00.0
ระยอง6455.56 %48.44 %0.00 %0.00 %--0.00.0
ราชบุรี7252.78 %50.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
ลพบุรี6541.54 %36.92 %0.00 %0.00 %--0.00.0
ลำปาง7279.17 %75.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
ลำพูน5674.55 %60.71 %0.00 %0.00 %--0.00.0
เลย6767.16 %67.69 %0.00 %0.00 %--0.00.0
ศรีสะเกษ7474.32 %66.22 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สกลนคร7081.43 %81.16 %49.89 %43.60 %ผ่านผ่าน5.05.0
สงขลา11643.48 %46.55 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สตูล5458.49 %56.60 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สมุทรปราการ5877.59 %72.41 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สมุทรสงคราม4776.09 %74.47 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สมุทรสาคร4497.73 %95.45 %17.80 %62.44 %ผ่านผ่าน5.05.0
สระแก้ว5843.10 %41.38 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สระบุรี6780.60 %82.09 %30.30 %54.15 %ผ่านผ่าน5.05.0
สิงห์บุรี5174.51 %64.71 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สุโขทัย6168.85 %60.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สุพรรณบุรี6762.69 %59.70 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สุราษฎร์ธานี10662.26 %60.38 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สุรินทร์7375.00 %69.44 %0.00 %0.00 %--0.00.0
หนองคาย5673.21 %62.50 %0.00 %0.00 %--0.00.0
หนองบัวลำภู5180.39 %78.43 %59.80 %0.00 %ผ่าน-5.00.0
อ่างทอง4862.50 %66.67 %0.00 %0.00 %--0.00.0
อำนาจเจริญ4875.00 %68.75 %0.00 %0.00 %--0.00.0
อุดรธานี9576.60 %76.60 %0.00 %0.00 %--0.00.0
อุตรดิตถ์5971.19 %71.19 %0.00 %0.00 %--0.00.0
อุทัยธานี5269.23 %65.38 %0.00 %0.00 %--0.00.0
อุบลราชธานี10532.38 %32.69 %0.00 %0.00 %--0.00.0