สรุปผลการประเมินตัวชี้วัดของจังหวัด
   จังหวัด จำนวนหน่วยงานทั้งหมด ร้อยละของหน่วยงานในจังหวัดที่รายงานข้อมูลครบถ้วน ร้อยละของผลประหยัดเทียบกับค่ามาตรฐาน ผลประเมิน คะแนน
ไฟฟ้า น้ำมัน ไฟฟ้า น้ำมัน ไฟฟ้า น้ำมัน ไฟฟ้า น้ำมัน
กระบี่5950.85 %44.07 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กาญจนบุรี7457.53 %53.42 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กาฬสินธุ์6333.87 %36.51 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กำแพงเพชร5925.42 %22.03 %0.00 %0.00 %--0.00.0
ขอนแก่น11327.43 %25.66 %0.00 %0.00 %--0.00.0
จันทบุรี6363.49 %63.49 %0.00 %0.00 %--0.00.0
ฉะเชิงเทรา6160.66 %54.10 %0.00 %0.00 %--0.00.0
ชลบุรี9533.70 %33.68 %0.00 %0.00 %--0.00.0
ชัยนาท5565.45 %66.67 %0.00 %0.00 %--0.00.0
ชัยภูมิ6653.03 %56.06 %0.00 %0.00 %--0.00.0
ชุมพร6431.75 %32.81 %0.00 %0.00 %--0.00.0
เชียงราย7748.05 %44.16 %0.00 %0.00 %--0.00.0
เชียงใหม่12067.50 %65.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
ตรัง6756.72 %52.24 %0.00 %0.00 %--0.00.0
ตราด5451.85 %48.15 %0.00 %0.00 %--0.00.0
ตาก5570.91 %63.64 %0.00 %0.00 %--0.00.0
นครนายก4859.57 %48.94 %0.00 %0.00 %--0.00.0
นครปฐม7252.78 %50.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
นครพนม6238.71 %43.55 %0.00 %0.00 %--0.00.0
นครราชสีมา134100.00 %99.25 %40.75 %65.66 %ผ่านผ่าน5.05.0
นครศรีธรรมราช10234.65 %30.39 %0.00 %0.00 %--0.00.0
นครสวรรค์6842.65 %42.65 %0.00 %0.00 %--0.00.0
นนทบุรี5966.10 %66.10 %0.00 %0.00 %--0.00.0
นราธิวาส6782.09 %82.09 %47.81 %48.73 %ผ่านผ่าน5.05.0
น่าน6344.44 %44.44 %0.00 %0.00 %--0.00.0
บึงกาฬ5240.38 %42.31 %0.00 %0.00 %--0.00.0
บุรีรัมย์7623.68 %35.53 %0.00 %0.00 %--0.00.0
ปทุมธานี7049.28 %44.29 %0.00 %0.00 %--0.00.0
ประจวบคีรีขันธ์6750.75 %44.78 %0.00 %0.00 %--0.00.0
ปราจีนบุรี6048.33 %43.33 %0.00 %0.00 %--0.00.0
ปัตตานี6573.85 %72.31 %0.00 %0.00 %--0.00.0
พระนครศรีอยุธยา7741.56 %41.56 %0.00 %0.00 %--0.00.0
พะเยา5578.18 %72.73 %0.00 %0.00 %--0.00.0
พังงา5749.12 %50.91 %0.00 %0.00 %--0.00.0
พัทลุง5770.18 %70.18 %0.00 %0.00 %--0.00.0
พิจิตร5581.82 %74.55 %34.24 %0.00 %ผ่าน-5.00.0
พิษณุโลก8353.01 %55.42 %0.00 %0.00 %--0.00.0
เพชรบุรี6045.76 %44.07 %0.00 %0.00 %--0.00.0
เพชรบูรณ์6560.00 %58.46 %0.00 %0.00 %--0.00.0
แพร่6159.02 %59.02 %0.00 %0.00 %--0.00.0
ภูเก็ต5741.07 %42.86 %0.00 %0.00 %--0.00.0
มหาสารคาม6560.00 %56.92 %0.00 %0.00 %--0.00.0
มุกดาหาร5440.74 %40.74 %0.00 %0.00 %--0.00.0
แม่ฮ่องสอน5967.80 %68.97 %0.00 %0.00 %--0.00.0
ยโสธร5547.27 %43.64 %0.00 %0.00 %--0.00.0
ยะลา6250.82 %51.61 %0.00 %0.00 %--0.00.0
ร้อยเอ็ด7844.87 %39.74 %0.00 %0.00 %--0.00.0
ระนอง5369.81 %73.58 %0.00 %0.00 %--0.00.0
ระยอง6363.49 %59.68 %0.00 %0.00 %--0.00.0
ราชบุรี7248.61 %43.06 %0.00 %0.00 %--0.00.0
ลพบุรี6552.31 %49.23 %0.00 %0.00 %--0.00.0
ลำปาง7272.22 %65.28 %0.00 %0.00 %--0.00.0
ลำพูน5667.86 %69.64 %0.00 %0.00 %--0.00.0
เลย6762.69 %55.38 %0.00 %0.00 %--0.00.0
ศรีสะเกษ7462.16 %58.11 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สกลนคร7064.29 %68.57 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สงขลา11638.05 %40.52 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สตูล5449.06 %47.17 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สมุทรปราการ5841.38 %43.10 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สมุทรสงคราม4758.70 %59.57 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สมุทรสาคร4434.09 %29.55 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สระแก้ว5831.03 %27.59 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สระบุรี6773.13 %69.23 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สิงห์บุรี5160.78 %54.90 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สุโขทัย6172.13 %65.57 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สุพรรณบุรี6764.18 %64.18 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สุราษฎร์ธานี10668.87 %66.04 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สุรินทร์7371.83 %68.49 %0.00 %0.00 %--0.00.0
หนองคาย5676.79 %76.79 %0.00 %0.00 %--0.00.0
หนองบัวลำภู5158.82 %54.90 %0.00 %0.00 %--0.00.0
อ่างทอง4850.00 %58.33 %0.00 %0.00 %--0.00.0
อำนาจเจริญ4868.75 %70.83 %0.00 %0.00 %--0.00.0
อุดรธานี9568.09 %67.02 %0.00 %0.00 %--0.00.0
อุตรดิตถ์5959.32 %57.63 %0.00 %0.00 %--0.00.0
อุทัยธานี5253.85 %53.85 %0.00 %0.00 %--0.00.0
อุบลราชธานี10534.29 %28.57 %0.00 %0.00 %--0.00.0