สรุปผลการประเมินตัวชี้วัดของจังหวัด
   จังหวัด จำนวนหน่วยงานทั้งหมด ร้อยละของหน่วยงานในจังหวัดที่รายงานข้อมูลครบถ้วน ร้อยละของผลประหยัดเทียบกับค่ามาตรฐาน ผลประเมิน คะแนน
ไฟฟ้า น้ำมัน ไฟฟ้า น้ำมัน ไฟฟ้า น้ำมัน ไฟฟ้า น้ำมัน
กระบี่5944.83 %44.07 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กาญจนบุรี7463.89 %63.38 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กาฬสินธุ์6348.39 %51.61 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กำแพงเพชร5949.15 %48.28 %0.00 %0.00 %--0.00.0
ขอนแก่น11335.40 %35.40 %0.00 %0.00 %--0.00.0
จันทบุรี6367.74 %65.08 %0.00 %0.00 %--0.00.0
ฉะเชิงเทรา6157.38 %54.10 %0.00 %0.00 %--0.00.0
ชลบุรี9552.17 %52.13 %0.00 %0.00 %--0.00.0
ชัยนาท5565.45 %64.81 %0.00 %0.00 %--0.00.0
ชัยภูมิ6654.55 %59.09 %0.00 %0.00 %--0.00.0
ชุมพร6434.92 %34.38 %0.00 %0.00 %--0.00.0
เชียงราย7741.56 %40.79 %0.00 %0.00 %--0.00.0
เชียงใหม่12065.83 %60.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
ตรัง6761.19 %57.58 %0.00 %0.00 %--0.00.0
ตราด5451.85 %53.70 %0.00 %0.00 %--0.00.0
ตาก5578.18 %80.00 %0.00 %60.28 %-ผ่าน0.05.0
นครนายก4861.70 %57.45 %0.00 %0.00 %--0.00.0
นครปฐม7255.56 %50.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
นครพนม6258.06 %59.68 %0.00 %0.00 %--0.00.0
นครราชสีมา13499.24 %99.25 %41.45 %63.13 %ผ่านผ่าน5.05.0
นครศรีธรรมราช10239.00 %38.78 %0.00 %0.00 %--0.00.0
นครสวรรค์6851.47 %51.47 %0.00 %0.00 %--0.00.0
นนทบุรี5964.41 %67.80 %0.00 %0.00 %--0.00.0
นราธิวาส6762.69 %67.16 %0.00 %0.00 %--0.00.0
น่าน6347.62 %47.62 %0.00 %0.00 %--0.00.0
บึงกาฬ5265.38 %63.46 %0.00 %0.00 %--0.00.0
บุรีรัมย์7633.33 %44.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
ปทุมธานี7060.87 %55.71 %0.00 %0.00 %--0.00.0
ประจวบคีรีขันธ์6765.67 %61.19 %0.00 %0.00 %--0.00.0
ปราจีนบุรี6061.67 %58.33 %0.00 %0.00 %--0.00.0
ปัตตานี6573.85 %73.85 %0.00 %0.00 %--0.00.0
พระนครศรีอยุธยา7749.35 %44.16 %0.00 %0.00 %--0.00.0
พะเยา5574.55 %74.55 %0.00 %0.00 %--0.00.0
พังงา5754.39 %51.79 %0.00 %0.00 %--0.00.0
พัทลุง5773.68 %70.18 %0.00 %0.00 %--0.00.0
พิจิตร5564.81 %60.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
พิษณุโลก8362.65 %61.45 %0.00 %0.00 %--0.00.0
เพชรบุรี6054.24 %47.46 %0.00 %0.00 %--0.00.0
เพชรบูรณ์6564.06 %60.94 %0.00 %0.00 %--0.00.0
แพร่6168.85 %70.49 %0.00 %0.00 %--0.00.0
ภูเก็ต5747.27 %46.43 %0.00 %0.00 %--0.00.0
มหาสารคาม6562.50 %64.06 %0.00 %0.00 %--0.00.0
มุกดาหาร5440.74 %43.40 %0.00 %0.00 %--0.00.0
แม่ฮ่องสอน5971.19 %72.41 %0.00 %0.00 %--0.00.0
ยโสธร5529.63 %29.09 %0.00 %0.00 %--0.00.0
ยะลา6255.17 %54.10 %0.00 %0.00 %--0.00.0
ร้อยเอ็ด7881.82 %84.42 %24.64 %42.53 %ผ่านผ่าน5.05.0
ระนอง5377.36 %77.36 %0.00 %0.00 %--0.00.0
ระยอง6361.29 %56.45 %0.00 %0.00 %--0.00.0
ราชบุรี7254.17 %51.39 %0.00 %0.00 %--0.00.0
ลพบุรี6547.69 %47.69 %0.00 %0.00 %--0.00.0
ลำปาง7266.67 %62.50 %0.00 %0.00 %--0.00.0
ลำพูน5658.18 %55.36 %0.00 %0.00 %--0.00.0
เลย6759.70 %52.31 %0.00 %0.00 %--0.00.0
ศรีสะเกษ7466.22 %64.86 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สกลนคร7067.14 %62.86 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สงขลา11640.71 %43.97 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สตูล5452.83 %45.28 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สมุทรปราการ5834.48 %34.48 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สมุทรสงคราม4760.87 %63.83 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สมุทรสาคร4443.18 %36.36 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สระแก้ว5848.28 %44.83 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สระบุรี6779.10 %77.27 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สิงห์บุรี5166.67 %62.75 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สุโขทัย6172.13 %70.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สุพรรณบุรี6756.72 %53.73 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สุราษฎร์ธานี10664.15 %64.15 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สุรินทร์7366.67 %62.50 %0.00 %0.00 %--0.00.0
หนองคาย5687.50 %87.50 %48.42 %44.26 %ผ่านผ่าน5.05.0
หนองบัวลำภู5149.02 %50.98 %0.00 %0.00 %--0.00.0
อ่างทอง4868.75 %70.83 %0.00 %0.00 %--0.00.0
อำนาจเจริญ4878.72 %79.17 %0.00 %0.00 %--0.00.0
อุดรธานี9561.70 %60.64 %0.00 %0.00 %--0.00.0
อุตรดิตถ์5971.19 %67.80 %0.00 %0.00 %--0.00.0
อุทัยธานี5265.38 %63.46 %0.00 %0.00 %--0.00.0
อุบลราชธานี10525.71 %28.85 %0.00 %0.00 %--0.00.0