สรุปผลการประเมินตัวชี้วัดของจังหวัด
   จังหวัด จำนวนหน่วยงานทั้งหมด ร้อยละของหน่วยงานในจังหวัดที่รายงานข้อมูลครบถ้วน ร้อยละของผลประหยัดเทียบกับค่ามาตรฐาน ผลประเมิน คะแนน
ไฟฟ้า น้ำมัน ไฟฟ้า น้ำมัน ไฟฟ้า น้ำมัน ไฟฟ้า น้ำมัน
กระบี่5944.07 %44.07 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กาญจนบุรี7454.79 %49.32 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กาฬสินธุ์6347.62 %44.44 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กำแพงเพชร5947.46 %42.37 %0.00 %0.00 %--0.00.0
ขอนแก่น11342.48 %39.29 %0.00 %0.00 %--0.00.0
จันทบุรี6358.73 %60.32 %0.00 %0.00 %--0.00.0
ฉะเชิงเทรา6055.00 %53.33 %0.00 %0.00 %--0.00.0
ชลบุรี9624.21 %24.21 %0.00 %0.00 %--0.00.0
ชัยนาท5570.91 %63.64 %0.00 %0.00 %--0.00.0
ชัยภูมิ6672.73 %71.21 %0.00 %0.00 %--0.00.0
ชุมพร6346.77 %42.86 %0.00 %0.00 %--0.00.0
เชียงราย7729.87 %28.57 %0.00 %0.00 %--0.00.0
เชียงใหม่12054.17 %56.67 %0.00 %0.00 %--0.00.0
ตรัง6735.82 %37.31 %0.00 %0.00 %--0.00.0
ตราด5442.59 %42.59 %0.00 %0.00 %--0.00.0
ตาก5576.36 %69.09 %0.00 %0.00 %--0.00.0
นครนายก4778.26 %73.91 %0.00 %0.00 %--0.00.0
นครปฐม7263.89 %61.11 %0.00 %0.00 %--0.00.0
นครพนม6266.13 %62.90 %0.00 %0.00 %--0.00.0
นครราชสีมา134100.00 %99.25 %32.49 %58.08 %ผ่านผ่าน5.05.0
นครศรีธรรมราช10237.62 %36.27 %0.00 %0.00 %--0.00.0
นครสวรรค์6845.59 %48.53 %0.00 %0.00 %--0.00.0
นนทบุรี6059.32 %60.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
นราธิวาส6798.51 %98.51 %49.93 %12.66 %ผ่านผ่าน5.05.0
น่าน6346.03 %47.62 %0.00 %0.00 %--0.00.0
บึงกาฬ5236.54 %32.69 %0.00 %0.00 %--0.00.0
บุรีรัมย์7641.33 %34.67 %0.00 %0.00 %--0.00.0
ปทุมธานี6844.12 %41.18 %0.00 %0.00 %--0.00.0
ประจวบคีรีขันธ์6955.07 %52.17 %0.00 %0.00 %--0.00.0
ปราจีนบุรี6028.33 %28.33 %0.00 %0.00 %--0.00.0
ปัตตานี6593.85 %95.38 %26.39 %25.75 %ผ่านผ่าน5.05.0
พระนครศรีอยุธยา7741.56 %38.96 %0.00 %0.00 %--0.00.0
พะเยา5556.36 %52.73 %0.00 %0.00 %--0.00.0
พังงา5756.36 %55.36 %0.00 %0.00 %--0.00.0
พัทลุง5655.36 %55.36 %0.00 %0.00 %--0.00.0
พิจิตร5574.55 %69.09 %0.00 %0.00 %--0.00.0
พิษณุโลก8353.01 %50.60 %0.00 %0.00 %--0.00.0
เพชรบุรี6074.58 %69.49 %0.00 %0.00 %--0.00.0
เพชรบูรณ์6553.13 %50.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
แพร่6154.10 %47.54 %0.00 %0.00 %--0.00.0
ภูเก็ต5737.50 %36.84 %0.00 %0.00 %--0.00.0
มหาสารคาม6556.92 %53.85 %0.00 %0.00 %--0.00.0
มุกดาหาร5425.93 %27.78 %0.00 %0.00 %--0.00.0
แม่ฮ่องสอน5988.14 %86.21 %45.57 %64.68 %ผ่านผ่าน5.05.0
ยโสธร5538.89 %38.18 %0.00 %0.00 %--0.00.0
ยะลา6267.21 %67.74 %0.00 %0.00 %--0.00.0
ร้อยเอ็ด7835.90 %32.05 %0.00 %0.00 %--0.00.0
ระนอง5379.25 %79.25 %0.00 %0.00 %--0.00.0
ระยอง6450.00 %50.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
ราชบุรี7255.56 %51.39 %0.00 %0.00 %--0.00.0
ลพบุรี6538.46 %38.46 %0.00 %0.00 %--0.00.0
ลำปาง7279.17 %79.17 %0.00 %0.00 %--0.00.0
ลำพูน5650.00 %48.21 %0.00 %0.00 %--0.00.0
เลย6749.25 %48.48 %0.00 %0.00 %--0.00.0
ศรีสะเกษ7448.65 %47.30 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สกลนคร7045.71 %43.48 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สงขลา11641.59 %41.74 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สตูล5448.15 %46.30 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สมุทรปราการ5860.34 %58.62 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สมุทรสงคราม4758.70 %55.32 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สมุทรสาคร4425.00 %18.18 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สระแก้ว5851.72 %46.55 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สระบุรี6753.73 %47.76 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สิงห์บุรี5162.75 %60.78 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สุโขทัย6157.38 %47.54 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สุพรรณบุรี6755.22 %52.24 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สุราษฎร์ธานี10659.05 %60.38 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สุรินทร์7338.03 %38.89 %0.00 %0.00 %--0.00.0
หนองคาย5630.36 %28.57 %0.00 %0.00 %--0.00.0
หนองบัวลำภู5180.39 %80.39 %54.44 %54.32 %ผ่านผ่าน5.05.0
อ่างทอง4856.25 %52.08 %0.00 %0.00 %--0.00.0
อำนาจเจริญ4837.50 %35.42 %0.00 %0.00 %--0.00.0
อุดรธานี9471.28 %68.09 %0.00 %0.00 %--0.00.0
อุตรดิตถ์5957.63 %55.93 %0.00 %0.00 %--0.00.0
อุทัยธานี5280.77 %76.92 %35.07 %0.00 %ผ่าน-5.00.0
อุบลราชธานี10533.33 %31.43 %0.00 %0.00 %--0.00.0