กรมสรรพากร
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมสรรพากร 408,043.34483,753.00-18.6 %0.013,881.092,844.2079.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรภาค 1ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.06,815.89675.2390.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรภาค 219,882.0214,866.0025.2 %5.05,167.90536.5089.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรภาค 330,240.1328,382.006.1 %3.06,807.12654.2690.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 112,990.927,577.1641.7 %5.02,957.05239.8591.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 1022,728.4417,031.0025.1 %5.04,959.93302.0093.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 1121,757.9516,864.6422.5 %5.02,902.22298.0089.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 1218,159.9414,480.0020.3 %5.03,005.30298.0090.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 1334,144.0227,308.5620.0 %5.03,190.34209.2593.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 1421,733.2017,720.5618.5 %5.03,867.14436.0788.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 15 17,274.4014,098.0018.4 %5.04,407.86338.0092.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 1612,287.719,996.0018.7 %5.02,691.71412.0084.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 1713,819.676,697.0051.5 %5.02,832.00264.0090.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 1822,611.4225,000.00-10.6 %0.03,292.47236.0092.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 1935,597.4524,363.9831.6 %5.03,953.36338.0091.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 227,898.2617,757.4836.3 %5.03,867.74218.5094.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2018,304.8812,573.4031.3 %5.02,642.20336.0087.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2132,136.0925,908.8019.4 %5.06,008.91682.3188.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 22ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.05,163.09414.5792.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2327,845.6116,035.0042.4 %5.03,482.27509.2085.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2424,643.3523,598.004.2 %2.04,766.42299.2593.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2528,684.9817,282.1639.8 %5.04,602.65403.6991.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2617,016.6812,368.0027.3 %5.04,699.21376.0092.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2731,550.5822,673.0028.1 %5.03,835.22456.0088.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2833,617.2225,300.0024.7 %5.04,556.80282.5093.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2916,085.8116,209.00-0.8 %0.02,482.08207.7291.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 336,925.2922,000.0040.4 %5.012,353.15241.1098.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 3021,022.2516,875.0019.7 %5.03,519.62328.7090.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 430,860.4129,860.923.2 %1.54,063.01228.0094.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 531,381.4423,262.0025.9 %5.03,852.09171.0095.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 622,870.5023,144.40-1.2 %0.03,575.18264.0092.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 723,482.3419,402.0017.4 %5.04,397.01454.0089.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 827,756.8126,788.003.5 %1.54,263.93490.0088.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 919,882.6711,316.1643.1 %5.03,739.53414.0088.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองเตย 16,486.924,995.1423.0 %5.0444.8166.5085.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองเตย 210,095.726,409.9236.5 %5.0409.0985.5079.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองสาน10,129.713,425.9266.2 %5.0416.7072.4382.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจอมทอง5,868.892,343.0060.1 %5.0425.5138.0091.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดินแดง7,061.254,477.0036.6 %5.0474.1138.0092.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดุสิตไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0393.6072.8481.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตลิ่งชัน8,500.653,795.0055.4 %5.0530.3938.0092.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาธนบุรี 16,529.273,191.0051.1 %5.0312.1171.9077.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาธนบุรี 25,797.572,414.0058.4 %5.0362.7352.2585.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางกอกน้อย5,751.713,604.0037.3 %5.0463.1171.2584.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางกอกใหญ่7,174.663,840.0046.5 %5.0408.3569.3583.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางกะปิ7,567.777,596.28-0.4 %0.0568.75111.1580.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางขุนเทียน7,648.465,526.9227.7 %5.0526.1076.0085.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางเขน7,394.675,661.0023.4 %5.0473.2235.2692.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางคอแหลม6,950.131,536.0077.9 %5.0488.3942.7591.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นทีสาขาบางแค6,249.512,700.0056.8 %5.0421.3595.0077.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางซื่อ9,327.779,163.721.8 %0.5452.0338.0091.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางนา10,784.50532.0095.1 %5.0447.1576.0083.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางพลัด6,190.284,665.0024.6 %5.0394.0376.0080.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางรัก 16,935.025,146.0025.8 %5.0367.911.0099.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางรัก 26,195.776,617.00-6.8 %0.0461.3843.1290.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางรัก 38,257.182,200.0073.4 %5.0482.11110.5477.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบึงกุ่ม9,860.643,199.4067.6 %5.0492.4076.0084.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปทุมวัน 15,227.991,040.5680.1 %5.0514.720.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปทุมวัน 25,452.554,250.0022.1 %5.0625.5290.3685.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาประเวศ9,217.411,168.5287.3 %5.0535.0476.0085.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาป้อมปราบศัตรูพ่าย 16,017.902,993.0050.3 %5.0454.40100.7377.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาป้อมปราบศัตรูพ่าย 2ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0346.1226.1592.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพญาไทไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0354.8940.0088.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระโขนง7,439.185,722.0023.1 %5.0376.52142.5062.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระนคร 1ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0291.5792.2768.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระนคร 26,598.054,015.0039.1 %5.0349.4845.0387.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภาษีเจริญ5,590.281,253.0077.6 %5.0382.9638.0090.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขามีนบุรี8,641.865,878.0032.0 %5.0452.1995.0079.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขายานนาวาไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0415.9468.4083.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาราชเทวี 17,524.523,486.4053.7 %5.0312.0860.8080.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาราชเทวี 24,528.451,005.9277.8 %5.0292.851.0099.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาราษฏร์บูรณะไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0427.0847.5088.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลาดกระบัง7,705.016,589.9214.5 %5.0406.5747.5088.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลาดพร้าว6,204.372,064.0066.7 %5.0418.35144.3465.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังทองหลาง7,984.736,451.0019.2 %5.0499.69114.0077.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวัฒนา7,577.594,878.0035.6 %5.0374.1674.5880.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสวนหลวง6,974.463,631.0047.9 %5.0401.4638.0090.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสัมพันธวงศ์6,045.803,190.0047.2 %5.0366.1238.0089.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสาทร7,750.904,114.0046.9 %5.0582.9076.0087.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองแขม8,619.053,000.0065.2 %5.0459.9295.0079.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองจอก6,226.933,225.0048.2 %5.0422.7147.5088.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหลักสี่6,196.974,380.0029.3 %5.0449.59114.0074.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยขวาง 18,536.233,757.0056.0 %5.0392.94114.0071.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยขวาง 28,674.906,437.0025.8 %5.0256.6776.0070.4 %5.0
รวม 1,484,729 1,246,059 16.07 % 177,979 18,218 89.76 %