กรมอนามัย
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมอนามัย 224,951.80150,000.0033.3 %5.06,955.521,708.3475.4 %5.0
ศูนย์อนามัยที่ 13 กรุงเทพฯ54,921.7935,000.0036.3 %5.0401.57661.50-64.7 %0.0
รวม 279,874 185,000 33.90 % 7,357 2,370 67.79 %