สำนักข่าวกรองแห่งชาติ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักข่าวกรองแห่งชาติ185,610.30203,502.16-9.6 %0.07,696.548,974.43-16.6 %0.0
รวม 185,610 203,502 -9.64 % 7,697 8,974 -16.60 %