สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม325,483.31298,935.008.2 %4.010,616.857,360.4830.7 %5.0
รวม 325,483 298,935 8.16 % 10,617 7,360 30.67 %