สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา182,778.84284,000.00-55.4 %0.06,589.70874.5086.7 %5.0
รวม 182,779 284,000 -55.38 % 6,590 875 86.73 %