สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน250,108.02353,104.88-41.2 %0.08,822.14925.6089.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร7,034.5813,508.00-92.0 %0.01,008.86425.6357.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1ไม่ครบ31,523.16ประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบ599.49ประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2ไม่ครบ11,990.00ประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบ430.00ประเมินไม่ได้0.5
เศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์ไม่ครบ20,504.00ประเมินไม่ได้0.5ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.5
โสตศึกษาทุ่งมหาเมฆไม่ครบ12,925.00ประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบ223.67ประเมินไม่ได้0.5
รวม 257,143 366,613 0.00 % 9,831 1,351 0.00 %