กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมส่งเสริมวัฒนธรรมไม่ครบ45,000.00ประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบ1,154.11ประเมินไม่ได้0.5
รวม 0 0 0.00 % 0 0 0.00 %