สถาบันนิติวิทยาศาสตร์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ 52,861.1338,825.2926.6 %5.05,898.712,552.3356.7 %5.0
รวม 52,861 38,825 26.55 % 5,899 2,552 56.73 %