สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมไม่ครบ143,970.27ประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบ386.69ประเมินไม่ได้0.5
รวม 0 0 0.00 % 0 0 0.00 %