กรมประชาสัมพันธ์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมประชาสัมพันธ์328,805.91286,750.0012.8 %5.06,423.99861.4086.6 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย276,470.00240,000.0013.2 %5.01,206.50172.7085.7 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการศึกษา9,208.212,176.0076.4 %5.036.5419.0048.0 %5.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย294,021.22240,000.0018.4 %5.01,697.54576.4666.0 %5.0
สำนักข่าว16,864.6659,000.00-249.8 %0.05,556.50924.0883.4 %5.0
รวม 925,370 827,926 10.53 % 14,921 2,554 82.89 %