สรุปผลการประเมินตัวชี้วัดของจังหวัด เดือนกันยายน 2564
   จังหวัด จำนวนหน่วยงานทั้งหมด ร้อยละของหน่วยงานในจังหวัดที่รายงานข้อมูลครบถ้วน ร้อยละของผลประหยัดเทียบกับค่ามาตรฐาน ผลประเมิน คะแนน
ไฟฟ้า น้ำมัน ไฟฟ้า น้ำมัน ไฟฟ้า น้ำมัน ไฟฟ้า น้ำมัน
กระบี่6079.66 %78.33 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กาญจนบุรี7357.75 %60.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กาฬสินธุ์6262.30 %61.29 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กำแพงเพชร59100.00 %100.00 %33.10 %54.01 %ผ่านผ่าน5.05.0
ขอนแก่น11533.04 %34.78 %0.00 %0.00 %--0.00.0
จันทบุรี6385.48 %88.89 %34.56 %72.18 %ผ่านผ่าน5.05.0
ฉะเชิงเทรา6163.93 %63.93 %0.00 %0.00 %--0.00.0
ชลบุรี9547.25 %47.37 %0.00 %0.00 %--0.00.0
ชัยนาท5565.45 %64.81 %0.00 %0.00 %--0.00.0
ชัยภูมิ6750.00 %50.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
ชุมพร6448.39 %44.26 %0.00 %0.00 %--0.00.0
เชียงราย7753.25 %51.95 %0.00 %0.00 %--0.00.0
เชียงใหม่12068.64 %67.50 %0.00 %0.00 %--0.00.0
ตรัง6760.61 %60.61 %0.00 %0.00 %--0.00.0
ตราด5455.56 %59.26 %0.00 %0.00 %--0.00.0
ตาก5561.82 %61.82 %0.00 %0.00 %--0.00.0
นครนายก4885.11 %85.11 %67.55 %68.47 %ผ่านผ่าน5.05.0
นครปฐม7258.33 %58.33 %0.00 %0.00 %--0.00.0
นครพนม6246.77 %46.77 %0.00 %0.00 %--0.00.0
นครราชสีมา13459.09 %56.49 %0.00 %0.00 %--0.00.0
นครศรีธรรมราช10237.37 %37.62 %0.00 %0.00 %--0.00.0
นครสวรรค์6984.06 %82.61 %48.28 %55.72 %ผ่านผ่าน5.05.0
นนทบุรี5977.97 %79.66 %0.00 %0.00 %--0.00.0
นราธิวาส6776.12 %74.63 %0.00 %0.00 %--0.00.0
น่าน6338.71 %36.51 %0.00 %0.00 %--0.00.0
บึงกาฬ5234.62 %34.62 %0.00 %0.00 %--0.00.0
บุรีรัมย์7748.68 %49.35 %0.00 %0.00 %--0.00.0
ปทุมธานี7039.13 %40.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
ประจวบคีรีขันธ์6660.61 %59.09 %0.00 %0.00 %--0.00.0
ปราจีนบุรี6043.33 %38.33 %0.00 %0.00 %--0.00.0
ปัตตานี6567.69 %67.69 %0.00 %0.00 %--0.00.0
พระนครศรีอยุธยา7758.44 %58.44 %0.00 %0.00 %--0.00.0
พะเยา5574.55 %72.22 %0.00 %0.00 %--0.00.0
พังงา5783.93 %87.04 %26.06 %63.97 %ผ่านผ่าน5.05.0
พัทลุง5875.86 %74.14 %0.00 %0.00 %--0.00.0
พิจิตร5553.70 %54.55 %0.00 %0.00 %--0.00.0
พิษณุโลก8263.41 %63.41 %0.00 %0.00 %--0.00.0
เพชรบุรี6062.71 %62.71 %0.00 %0.00 %--0.00.0
เพชรบูรณ์6449.21 %46.88 %0.00 %0.00 %--0.00.0
แพร่6145.90 %49.18 %0.00 %0.00 %--0.00.0
ภูเก็ต5850.00 %53.57 %0.00 %0.00 %--0.00.0
มหาสารคาม6564.62 %62.50 %0.00 %0.00 %--0.00.0
มุกดาหาร5435.85 %37.04 %0.00 %0.00 %--0.00.0
แม่ฮ่องสอน5961.02 %62.71 %0.00 %0.00 %--0.00.0
ยโสธร5575.93 %74.55 %0.00 %0.00 %--0.00.0
ยะลา6272.88 %73.77 %0.00 %0.00 %--0.00.0
ร้อยเอ็ด7897.40 %97.37 %39.09 %63.07 %ผ่านผ่าน5.05.0
ระนอง5352.83 %52.83 %0.00 %0.00 %--0.00.0
ระยอง6362.90 %65.08 %0.00 %0.00 %--0.00.0
ราชบุรี7254.17 %54.17 %0.00 %0.00 %--0.00.0
ลพบุรี6546.15 %43.08 %0.00 %0.00 %--0.00.0
ลำปาง7376.71 %76.71 %0.00 %0.00 %--0.00.0
ลำพูน5680.36 %76.79 %36.67 %0.00 %ผ่าน-5.00.0
เลย6767.16 %66.67 %0.00 %0.00 %--0.00.0
ศรีสะเกษ7459.46 %60.81 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สกลนคร7063.77 %63.77 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สงขลา11644.14 %45.22 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สตูล5466.67 %64.15 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สมุทรปราการ5851.72 %51.72 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สมุทรสงคราม4758.70 %61.70 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สมุทรสาคร4533.33 %31.11 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สระแก้ว5846.55 %46.55 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สระบุรี6876.47 %76.12 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สิงห์บุรี5188.24 %84.31 %45.80 %57.10 %ผ่านผ่าน5.05.0
สุโขทัย6167.21 %67.21 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สุพรรณบุรี6762.69 %61.19 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สุราษฎร์ธานี10675.24 %73.58 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สุรินทร์7341.43 %43.06 %0.00 %0.00 %--0.00.0
หนองคาย5673.21 %75.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
หนองบัวลำภู5158.82 %56.86 %0.00 %0.00 %--0.00.0
อ่างทอง6147.54 %42.62 %0.00 %0.00 %--0.00.0
อำนาจเจริญ4875.00 %72.92 %0.00 %0.00 %--0.00.0
อุดรธานี9565.96 %60.64 %0.00 %0.00 %--0.00.0
อุตรดิตถ์5964.41 %67.80 %0.00 %0.00 %--0.00.0
อุทัยธานี5290.38 %90.20 %38.73 %70.12 %ผ่านผ่าน5.05.0
อุบลราชธานี10728.30 %26.67 %0.00 %0.00 %--0.00.0