สรุปผลการประเมินตัวชี้วัดของจังหวัด เดือนธันวาคม 2564
   จังหวัด จำนวนหน่วยงานทั้งหมด ร้อยละของหน่วยงานในจังหวัดที่รายงานข้อมูลครบถ้วน ร้อยละของผลประหยัดเทียบกับค่ามาตรฐาน ผลประเมิน คะแนน
ไฟฟ้า น้ำมัน ไฟฟ้า น้ำมัน ไฟฟ้า น้ำมัน ไฟฟ้า น้ำมัน
กระบี่6066.10 %66.10 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กาญจนบุรี7345.83 %41.67 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กาฬสินธุ์6248.39 %43.55 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กำแพงเพชร5967.80 %71.19 %0.00 %0.00 %--0.00.0
ขอนแก่น11520.00 %20.87 %0.00 %0.00 %--0.00.0
จันทบุรี6379.03 %82.54 %0.00 %80.25 %-ผ่าน0.05.0
ฉะเชิงเทรา6139.34 %37.70 %0.00 %0.00 %--0.00.0
ชลบุรี9532.26 %32.63 %0.00 %0.00 %--0.00.0
ชัยนาท5543.64 %46.30 %0.00 %0.00 %--0.00.0
ชัยภูมิ6735.82 %35.82 %0.00 %0.00 %--0.00.0
ชุมพร6430.16 %25.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
เชียงราย7732.47 %31.17 %0.00 %0.00 %--0.00.0
เชียงใหม่12050.85 %48.33 %0.00 %0.00 %--0.00.0
ตรัง6745.45 %45.45 %0.00 %0.00 %--0.00.0
ตราด5440.74 %40.74 %0.00 %0.00 %--0.00.0
ตาก5538.18 %38.18 %0.00 %0.00 %--0.00.0
นครนายก4848.94 %48.94 %0.00 %0.00 %--0.00.0
นครปฐม7231.94 %31.94 %0.00 %0.00 %--0.00.0
นครพนม6230.65 %30.65 %0.00 %0.00 %--0.00.0
นครราชสีมา13452.27 %51.52 %0.00 %0.00 %--0.00.0
นครศรีธรรมราช10226.47 %25.49 %0.00 %0.00 %--0.00.0
นครสวรรค์6947.83 %54.41 %0.00 %0.00 %--0.00.0
นนทบุรี5947.46 %49.15 %0.00 %0.00 %--0.00.0
นราธิวาส6761.19 %65.67 %0.00 %0.00 %--0.00.0
น่าน6320.97 %19.05 %0.00 %0.00 %--0.00.0
บึงกาฬ5211.54 %11.54 %0.00 %0.00 %--0.00.0
บุรีรัมย์7736.84 %32.47 %0.00 %0.00 %--0.00.0
ปทุมธานี7028.57 %25.71 %0.00 %0.00 %--0.00.0
ประจวบคีรีขันธ์6646.97 %43.94 %0.00 %0.00 %--0.00.0
ปราจีนบุรี6030.00 %28.33 %0.00 %0.00 %--0.00.0
ปัตตานี6552.31 %56.92 %0.00 %0.00 %--0.00.0
พระนครศรีอยุธยา7744.16 %42.86 %0.00 %0.00 %--0.00.0
พะเยา5554.55 %52.73 %0.00 %0.00 %--0.00.0
พังงา5747.37 %50.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
พัทลุง5862.07 %55.17 %0.00 %0.00 %--0.00.0
พิจิตร5540.00 %40.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
พิษณุโลก8232.10 %32.93 %0.00 %0.00 %--0.00.0
เพชรบุรี6044.07 %44.07 %0.00 %0.00 %--0.00.0
เพชรบูรณ์6433.33 %32.81 %0.00 %0.00 %--0.00.0
แพร่6137.70 %37.70 %0.00 %0.00 %--0.00.0
ภูเก็ต5825.00 %28.07 %0.00 %0.00 %--0.00.0
มหาสารคาม6535.38 %36.92 %0.00 %0.00 %--0.00.0
มุกดาหาร5425.93 %25.93 %0.00 %0.00 %--0.00.0
แม่ฮ่องสอน5947.46 %44.07 %0.00 %0.00 %--0.00.0
ยโสธร5565.45 %63.64 %0.00 %0.00 %--0.00.0
ยะลา6259.32 %51.61 %0.00 %0.00 %--0.00.0
ร้อยเอ็ด7892.31 %88.46 %52.83 %49.66 %ผ่านผ่าน5.05.0
ระนอง5349.06 %45.28 %0.00 %0.00 %--0.00.0
ระยอง6348.39 %47.62 %0.00 %0.00 %--0.00.0
ราชบุรี7240.28 %30.56 %0.00 %0.00 %--0.00.0
ลพบุรี6533.85 %36.92 %0.00 %0.00 %--0.00.0
ลำปาง7354.79 %53.42 %0.00 %0.00 %--0.00.0
ลำพูน5650.00 %46.43 %0.00 %0.00 %--0.00.0
เลย6739.39 %38.46 %0.00 %0.00 %--0.00.0
ศรีสะเกษ7414.86 %13.51 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สกลนคร7052.86 %51.43 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สงขลา11631.25 %31.90 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สตูล5440.74 %41.51 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สมุทรปราการ5822.41 %24.14 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สมุทรสงคราม4750.00 %46.81 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สมุทรสาคร4517.78 %20.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สระแก้ว5829.31 %27.59 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สระบุรี6841.18 %41.79 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สิงห์บุรี5180.39 %74.51 %53.05 %0.00 %ผ่าน-5.00.0
สุโขทัย6150.82 %49.18 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สุพรรณบุรี6735.82 %32.84 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สุราษฎร์ธานี10652.83 %56.60 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สุรินทร์7335.21 %34.25 %0.00 %0.00 %--0.00.0
หนองคาย5657.14 %53.57 %0.00 %0.00 %--0.00.0
หนองบัวลำภู5147.06 %43.14 %0.00 %0.00 %--0.00.0
อ่างทอง6140.98 %34.43 %0.00 %0.00 %--0.00.0
อำนาจเจริญ4856.25 %52.08 %0.00 %0.00 %--0.00.0
อุดรธานี9557.45 %55.32 %0.00 %0.00 %--0.00.0
อุตรดิตถ์5950.85 %42.37 %0.00 %0.00 %--0.00.0
อุทัยธานี5286.54 %84.31 %36.14 %50.08 %ผ่านผ่าน5.05.0
อุบลราชธานี10714.95 %14.15 %0.00 %0.00 %--0.00.0