สรุปผลการประเมินตัวชี้วัดของจังหวัด เดือนพฤศจิกายน 2564
   จังหวัด จำนวนหน่วยงานทั้งหมด ร้อยละของหน่วยงานในจังหวัดที่รายงานข้อมูลครบถ้วน ร้อยละของผลประหยัดเทียบกับค่ามาตรฐาน ผลประเมิน คะแนน
ไฟฟ้า น้ำมัน ไฟฟ้า น้ำมัน ไฟฟ้า น้ำมัน ไฟฟ้า น้ำมัน
กระบี่6081.36 %76.27 %33.41 %0.00 %ผ่าน-5.00.0
กาญจนบุรี7358.33 %54.17 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กาฬสินธุ์6259.68 %56.45 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กำแพงเพชร59100.00 %100.00 %29.45 %56.13 %ผ่านผ่าน5.05.0
ขอนแก่น11532.17 %33.04 %0.00 %0.00 %--0.00.0
จันทบุรี6387.10 %87.30 %42.32 %78.60 %ผ่านผ่าน5.05.0
ฉะเชิงเทรา6163.93 %62.30 %0.00 %0.00 %--0.00.0
ชลบุรี9545.16 %44.21 %0.00 %0.00 %--0.00.0
ชัยนาท5558.18 %57.41 %0.00 %0.00 %--0.00.0
ชัยภูมิ6750.75 %49.25 %0.00 %0.00 %--0.00.0
ชุมพร6449.21 %45.31 %0.00 %0.00 %--0.00.0
เชียงราย7753.25 %54.55 %0.00 %0.00 %--0.00.0
เชียงใหม่12066.10 %62.50 %0.00 %0.00 %--0.00.0
ตรัง6757.58 %59.09 %0.00 %0.00 %--0.00.0
ตราด5468.52 %66.67 %0.00 %0.00 %--0.00.0
ตาก5549.09 %50.91 %0.00 %0.00 %--0.00.0
นครนายก4874.47 %76.60 %0.00 %0.00 %--0.00.0
นครปฐม7255.56 %52.78 %0.00 %0.00 %--0.00.0
นครพนม6240.32 %45.16 %0.00 %0.00 %--0.00.0
นครราชสีมา13460.61 %59.09 %0.00 %0.00 %--0.00.0
นครศรีธรรมราช10237.25 %36.27 %0.00 %0.00 %--0.00.0
นครสวรรค์6973.91 %72.06 %0.00 %0.00 %--0.00.0
นนทบุรี5981.36 %81.36 %26.97 %73.52 %ผ่านผ่าน5.05.0
นราธิวาส6774.63 %73.13 %0.00 %0.00 %--0.00.0
น่าน6333.87 %34.92 %0.00 %0.00 %--0.00.0
บึงกาฬ5219.23 %19.23 %0.00 %0.00 %--0.00.0
บุรีรัมย์7746.05 %44.16 %0.00 %0.00 %--0.00.0
ปทุมธานี7041.43 %38.57 %0.00 %0.00 %--0.00.0
ประจวบคีรีขันธ์6657.58 %54.55 %0.00 %0.00 %--0.00.0
ปราจีนบุรี6040.00 %36.67 %0.00 %0.00 %--0.00.0
ปัตตานี6573.85 %75.38 %0.00 %0.00 %--0.00.0
พระนครศรีอยุธยา7755.84 %55.84 %0.00 %0.00 %--0.00.0
พะเยา5572.73 %70.91 %0.00 %0.00 %--0.00.0
พังงา5777.19 %73.21 %0.00 %0.00 %--0.00.0
พัทลุง5877.59 %74.14 %0.00 %0.00 %--0.00.0
พิจิตร5550.91 %49.09 %0.00 %0.00 %--0.00.0
พิษณุโลก8262.96 %59.76 %0.00 %0.00 %--0.00.0
เพชรบุรี6055.93 %57.63 %0.00 %0.00 %--0.00.0
เพชรบูรณ์6446.03 %48.44 %0.00 %0.00 %--0.00.0
แพร่6149.18 %49.18 %0.00 %0.00 %--0.00.0
ภูเก็ต5844.64 %42.11 %0.00 %0.00 %--0.00.0
มหาสารคาม6560.00 %58.46 %0.00 %0.00 %--0.00.0
มุกดาหาร5433.33 %35.19 %0.00 %0.00 %--0.00.0
แม่ฮ่องสอน5957.63 %59.32 %0.00 %0.00 %--0.00.0
ยโสธร5578.18 %76.36 %0.00 %0.00 %--0.00.0
ยะลา6271.19 %67.74 %0.00 %0.00 %--0.00.0
ร้อยเอ็ด7893.59 %91.03 %45.48 %0.22 %ผ่านไม่ผ่าน5.00.5
ระนอง5356.60 %56.60 %0.00 %0.00 %--0.00.0
ระยอง6359.68 %61.90 %0.00 %0.00 %--0.00.0
ราชบุรี7254.17 %54.17 %0.00 %0.00 %--0.00.0
ลพบุรี6549.23 %47.69 %0.00 %0.00 %--0.00.0
ลำปาง7371.23 %71.23 %0.00 %0.00 %--0.00.0
ลำพูน5676.79 %73.21 %0.00 %0.00 %--0.00.0
เลย6763.64 %61.54 %0.00 %0.00 %--0.00.0
ศรีสะเกษ7455.41 %55.41 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สกลนคร7067.14 %67.14 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สงขลา11642.86 %43.10 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สตูล5464.81 %64.15 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สมุทรปราการ5843.10 %44.83 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สมุทรสงคราม4763.04 %65.96 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สมุทรสาคร4537.78 %33.33 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สระแก้ว5848.28 %46.55 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สระบุรี6867.65 %67.16 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สิงห์บุรี5184.31 %84.31 %32.20 %58.51 %ผ่านผ่าน5.05.0
สุโขทัย6162.30 %60.66 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สุพรรณบุรี6749.25 %46.27 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สุราษฎร์ธานี10671.70 %75.47 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สุรินทร์7342.25 %42.47 %0.00 %0.00 %--0.00.0
หนองคาย5671.43 %69.64 %0.00 %0.00 %--0.00.0
หนองบัวลำภู5156.86 %56.86 %0.00 %0.00 %--0.00.0
อ่างทอง6145.90 %44.26 %0.00 %0.00 %--0.00.0
อำนาจเจริญ4877.08 %64.58 %0.00 %0.00 %--0.00.0
อุดรธานี9568.09 %67.02 %0.00 %0.00 %--0.00.0
อุตรดิตถ์5964.41 %61.02 %0.00 %0.00 %--0.00.0
อุทัยธานี5292.31 %90.20 %26.71 %64.39 %ผ่านผ่าน5.05.0
อุบลราชธานี10728.04 %29.25 %0.00 %0.00 %--0.00.0