สรุปผลการประเมินตัวชี้วัดของจังหวัด เดือนตุลาคม 2564
   จังหวัด จำนวนหน่วยงานทั้งหมด ร้อยละของหน่วยงานในจังหวัดที่รายงานข้อมูลครบถ้วน ร้อยละของผลประหยัดเทียบกับค่ามาตรฐาน ผลประเมิน คะแนน
ไฟฟ้า น้ำมัน ไฟฟ้า น้ำมัน ไฟฟ้า น้ำมัน ไฟฟ้า น้ำมัน
กระบี่6084.75 %81.36 %39.50 %76.22 %ผ่านผ่าน5.05.0
กาญจนบุรี7362.50 %61.11 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กาฬสินธุ์6262.90 %62.90 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กำแพงเพชร59100.00 %98.31 %28.58 %63.96 %ผ่านผ่าน5.05.0
ขอนแก่น11535.65 %35.65 %0.00 %0.00 %--0.00.0
จันทบุรี6391.94 %88.89 %40.35 %80.88 %ผ่านผ่าน5.05.0
ฉะเชิงเทรา6173.77 %68.85 %0.00 %0.00 %--0.00.0
ชลบุรี9550.54 %51.58 %0.00 %0.00 %--0.00.0
ชัยนาท5567.27 %64.81 %0.00 %0.00 %--0.00.0
ชัยภูมิ6755.22 %53.73 %0.00 %0.00 %--0.00.0
ชุมพร6453.97 %45.31 %0.00 %0.00 %--0.00.0
เชียงราย7757.14 %57.14 %0.00 %0.00 %--0.00.0
เชียงใหม่12070.34 %68.33 %0.00 %0.00 %--0.00.0
ตรัง6762.12 %60.61 %0.00 %0.00 %--0.00.0
ตราด5468.52 %66.67 %0.00 %0.00 %--0.00.0
ตาก5565.45 %61.82 %0.00 %0.00 %--0.00.0
นครนายก4891.49 %91.49 %67.03 %72.87 %ผ่านผ่าน5.05.0
นครปฐม7258.33 %56.94 %0.00 %0.00 %--0.00.0
นครพนม6246.77 %48.39 %0.00 %0.00 %--0.00.0
นครราชสีมา13462.12 %61.36 %0.00 %0.00 %--0.00.0
นครศรีธรรมราช10240.20 %39.22 %0.00 %0.00 %--0.00.0
นครสวรรค์6985.51 %83.82 %40.50 %71.32 %ผ่านผ่าน5.05.0
นนทบุรี5984.75 %81.36 %19.09 %78.07 %ผ่านผ่าน5.05.0
นราธิวาส6780.60 %80.60 %44.59 %19.90 %ผ่านผ่าน5.05.0
น่าน6338.71 %38.10 %0.00 %0.00 %--0.00.0
บึงกาฬ5230.77 %30.77 %0.00 %0.00 %--0.00.0
บุรีรัมย์7748.68 %48.05 %0.00 %0.00 %--0.00.0
ปทุมธานี7042.86 %41.43 %0.00 %0.00 %--0.00.0
ประจวบคีรีขันธ์6663.64 %59.09 %0.00 %0.00 %--0.00.0
ปราจีนบุรี6046.67 %43.33 %0.00 %0.00 %--0.00.0
ปัตตานี6578.46 %78.46 %0.00 %0.00 %--0.00.0
พระนครศรีอยุธยา7762.34 %61.04 %0.00 %0.00 %--0.00.0
พะเยา5578.18 %76.36 %0.00 %0.00 %--0.00.0
พังงา5777.19 %75.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
พัทลุง5877.59 %70.69 %0.00 %0.00 %--0.00.0
พิจิตร5556.36 %56.36 %0.00 %0.00 %--0.00.0
พิษณุโลก8266.67 %62.20 %0.00 %0.00 %--0.00.0
เพชรบุรี6066.10 %62.71 %0.00 %0.00 %--0.00.0
เพชรบูรณ์6457.14 %59.38 %0.00 %0.00 %--0.00.0
แพร่6152.46 %52.46 %0.00 %0.00 %--0.00.0
ภูเก็ต5860.71 %56.14 %0.00 %0.00 %--0.00.0
มหาสารคาม6563.08 %63.08 %0.00 %0.00 %--0.00.0
มุกดาหาร5437.04 %38.89 %0.00 %0.00 %--0.00.0
แม่ฮ่องสอน5967.80 %64.41 %0.00 %0.00 %--0.00.0
ยโสธร5578.18 %78.18 %0.00 %0.00 %--0.00.0
ยะลา6277.97 %72.58 %0.00 %0.00 %--0.00.0
ร้อยเอ็ด7896.15 %93.59 %41.93 %67.78 %ผ่านผ่าน5.05.0
ระนอง5358.49 %58.49 %0.00 %0.00 %--0.00.0
ระยอง6364.52 %66.67 %0.00 %0.00 %--0.00.0
ราชบุรี7254.17 %52.78 %0.00 %0.00 %--0.00.0
ลพบุรี6550.77 %49.23 %0.00 %0.00 %--0.00.0
ลำปาง7379.45 %78.08 %0.00 %0.00 %--0.00.0
ลำพูน5683.93 %78.57 %32.50 %0.00 %ผ่าน-5.00.0
เลย6766.67 %64.62 %0.00 %0.00 %--0.00.0
ศรีสะเกษ7458.11 %56.76 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สกลนคร7072.86 %72.86 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สงขลา11648.21 %47.41 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สตูล5468.52 %67.92 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สมุทรปราการ5850.00 %51.72 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สมุทรสงคราม4765.22 %68.09 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สมุทรสาคร4540.00 %35.56 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สระแก้ว5851.72 %50.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สระบุรี6879.41 %77.61 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สิงห์บุรี5188.24 %90.20 %47.94 %65.08 %ผ่านผ่าน5.05.0
สุโขทัย6163.93 %63.93 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สุพรรณบุรี6758.21 %56.72 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สุราษฎร์ธานี10676.42 %78.30 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สุรินทร์7346.48 %46.58 %0.00 %0.00 %--0.00.0
หนองคาย5675.00 %75.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
หนองบัวลำภู5158.82 %52.94 %0.00 %0.00 %--0.00.0
อ่างทอง6147.54 %45.90 %0.00 %0.00 %--0.00.0
อำนาจเจริญ4885.42 %81.25 %49.67 %61.35 %ผ่านผ่าน5.05.0
อุดรธานี9569.15 %68.09 %0.00 %0.00 %--0.00.0
อุตรดิตถ์5971.19 %71.19 %0.00 %0.00 %--0.00.0
อุทัยธานี5292.31 %90.20 %20.30 %72.92 %ผ่านผ่าน5.05.0
อุบลราชธานี10729.91 %29.25 %0.00 %0.00 %--0.00.0