สรุปผลการประเมินตัวชี้วัดของหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด รอบ 8 เดือน
   จังหวัด จำนวนหน่วยงานทั้งหมด ร้อยละของหน่วยงานในจังหวัดที่รายงานข้อมูลครบถ้วน ร้อยละของผลประหยัดเทียบกับค่ามาตรฐาน ผลประเมิน คะแนน
ไฟฟ้า น้ำมัน ไฟฟ้า น้ำมัน ไฟฟ้า น้ำมัน ไฟฟ้า น้ำมัน
กระบี่5920.69 %16.95 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กาญจนบุรี7351.39 %50.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กาฬสินธุ์6250.00 %45.16 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กำแพงเพชร5817.24 %13.79 %0.00 %0.00 %--0.00.0
ขอนแก่น11418.42 %16.67 %0.00 %0.00 %--0.00.0
จันทบุรี6356.45 %49.21 %0.00 %0.00 %--0.00.0
ฉะเชิงเทรา6132.79 %27.87 %0.00 %0.00 %--0.00.0
ชลบุรี9526.60 %28.42 %0.00 %0.00 %--0.00.0
ชัยนาท5534.55 %37.04 %0.00 %0.00 %--0.00.0
ชัยภูมิ6612.12 %13.64 %0.00 %0.00 %--0.00.0
ชุมพร6434.92 %32.26 %0.00 %0.00 %--0.00.0
เชียงราย7722.08 %20.78 %0.00 %0.00 %--0.00.0
เชียงใหม่12026.67 %28.33 %0.00 %0.00 %--0.00.0
ตรัง6731.34 %29.85 %0.00 %0.00 %--0.00.0
ตราด5468.52 %64.81 %0.00 %0.00 %--0.00.0
ตาก5444.44 %38.89 %0.00 %0.00 %--0.00.0
นครนายก4836.17 %34.04 %0.00 %0.00 %--0.00.0
นครปฐม7226.39 %23.61 %0.00 %0.00 %--0.00.0
นครพนม6222.58 %22.58 %0.00 %0.00 %--0.00.0
นครราชสีมา13457.89 %51.88 %0.00 %0.00 %--0.00.0
นครศรีธรรมราช10218.63 %21.57 %0.00 %0.00 %--0.00.0
นครสวรรค์6844.12 %47.06 %0.00 %0.00 %--0.00.0
นนทบุรี5950.85 %50.85 %0.00 %0.00 %--0.00.0
นราธิวาส6735.82 %41.79 %0.00 %0.00 %--0.00.0
น่าน639.52 %9.52 %0.00 %0.00 %--0.00.0
บึงกาฬ5226.92 %23.08 %0.00 %0.00 %--0.00.0
บุรีรัมย์763.95 %10.53 %0.00 %0.00 %--0.00.0
ปทุมธานี7021.43 %18.57 %0.00 %0.00 %--0.00.0
ประจวบคีรีขันธ์6643.94 %51.52 %0.00 %0.00 %--0.00.0
ปราจีนบุรี6028.33 %28.33 %0.00 %0.00 %--0.00.0
ปัตตานี6541.54 %40.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
พระนครศรีอยุธยา7735.06 %35.06 %0.00 %0.00 %--0.00.0
พะเยา5552.73 %43.64 %0.00 %0.00 %--0.00.0
พังงา5733.33 %29.82 %0.00 %0.00 %--0.00.0
พัทลุง5740.35 %40.35 %0.00 %0.00 %--0.00.0
พิจิตร5540.00 %32.73 %0.00 %0.00 %--0.00.0
พิษณุโลก8237.80 %37.80 %0.00 %0.00 %--0.00.0
เพชรบุรี6045.76 %41.67 %0.00 %0.00 %--0.00.0
เพชรบูรณ์6331.75 %28.57 %0.00 %0.00 %--0.00.0
แพร่6131.15 %31.15 %0.00 %0.00 %--0.00.0
ภูเก็ต5728.57 %21.05 %0.00 %0.00 %--0.00.0
มหาสารคาม6437.50 %28.57 %0.00 %0.00 %--0.00.0
มุกดาหาร5422.22 %18.52 %0.00 %0.00 %--0.00.0
แม่ฮ่องสอน5947.46 %42.37 %0.00 %0.00 %--0.00.0
ยโสธร5523.64 %21.82 %0.00 %0.00 %--0.00.0
ยะลา6237.70 %36.07 %0.00 %0.00 %--0.00.0
ร้อยเอ็ด7838.46 %37.18 %0.00 %0.00 %--0.00.0
ระนอง5333.96 %35.85 %0.00 %0.00 %--0.00.0
ระยอง6342.86 %42.86 %0.00 %0.00 %--0.00.0
ราชบุรี7280.56 %79.17 %60.74 %0.00 %ผ่าน-5.00.0
ลพบุรี6530.77 %24.62 %0.00 %0.00 %--0.00.0
ลำปาง7255.56 %55.56 %0.00 %0.00 %--0.00.0
ลำพูน5648.21 %41.07 %0.00 %0.00 %--0.00.0
เลย6720.90 %18.18 %0.00 %0.00 %--0.00.0
ศรีสะเกษ749.46 %9.46 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สกลนคร7027.14 %24.29 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สงขลา11621.74 %20.69 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สตูล5435.19 %31.48 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สมุทรปราการ5825.86 %20.69 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สมุทรสงคราม4732.61 %36.17 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สมุทรสาคร4522.22 %15.56 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สระแก้ว5825.86 %20.69 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สระบุรี6841.18 %43.28 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สิงห์บุรี5154.90 %49.02 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สุโขทัย6140.98 %39.34 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สุพรรณบุรี6744.78 %41.79 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สุราษฎร์ธานี10645.28 %37.74 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สุรินทร์7346.58 %49.32 %0.00 %0.00 %--0.00.0
หนองคาย5680.36 %75.00 %42.59 %0.00 %ผ่าน-5.00.0
หนองบัวลำภู5133.33 %31.37 %0.00 %0.00 %--0.00.0
อ่างทอง4862.50 %62.50 %0.00 %0.00 %--0.00.0
อำนาจเจริญ4843.75 %43.75 %0.00 %0.00 %--0.00.0
อุดรธานี9445.74 %44.68 %0.00 %0.00 %--0.00.0
อุตรดิตถ์5944.07 %42.37 %0.00 %0.00 %--0.00.0
อุทัยธานี5257.69 %58.82 %0.00 %0.00 %--0.00.0
อุบลราชธานี1067.55 %9.52 %0.00 %0.00 %--0.00.0