พื้นที่ของแต่ละอำเภอในจังหวัดสมุทรสงคราม

 

ลำดับ

อำเภอ/กิ่งอำเภอ

เนื้อที่ (ตร.กม.)

ระยะห่างจากตัวจังหวัด (กม.)

1

เมือง

169.057

0

2

อัมพวา

170.164

6

3

บางคนที

77.486

12

 

พื้นที่รวมทั้งจังหวัด 416.7 ตร.กม.