พื้นที่ของแต่ละอำเภอในจังหวัดสมุทรสาคร

 

ลำดับ

อำเภอ/กิ่งอำเภอ

เนื้อที่ (ตร.กม.)

ระยะห่างจากตัวจังหวัด (กม.)

1

เมือง

492.04

0

2

กระทุ่มแบน

135.276

14

3

บ้านแพ้ว

245.031

23

 

พื้นที่รวมทั้งจังหวัด 872.3 ตร.กม.