พื้นที่ของแต่ละอำเภอในจังหวัดสมุทรปราการ

 

ลำดับ

อำเภอ/กิ่งอำเภอ

เนื้อที่ (ตร.กม.)

ระยะห่างจากตัวจังหวัด (กม.)

1

เมือง

190.557

0

2

พระประแดง

73.368

12

3

บางพลี

243.888

17

4

พระสมุทรเจดีย์

120.378

21

5

บางเสาธง

130.894

32

6

บางบ่อ

245.007

38

 

พื้นที่รวมทั้งจังหวัด 1,004.1 ตร.กม.