พื้นที่ของแต่ละอำเภอในจังหวัดยะลา

 

ลำดับ

อำเภอ/กิ่งอำเภอ

เนื้อที่ (ตร.กม.)

ระยะห่างจากตัวจังหวัด (กม.)

1

เมือง

258.023

0

2

ยะหา

500.001

21

3

กรงปินัง

191

22

4

รามัน

516.031

26

5

บันนังสตา

629.013

39

6

กาบัง

451

40

7

ธารโต

648.009

61

8

เบตง

1328.001

140

 

พื้นที่รวมทั้งจังหวัด 4,521.1 ตร.กม.