พื้นที่ของแต่ละอำเภอในจังหวัดอุตรดิตถ์

 

ลำดับ

อำเภอ/กิ่งอำเภอ

เนื้อที่ (ตร.กม.)

ระยะห่างจากตัวจังหวัด (กม.)

1

เมือง

765.476

0

2

ลับแล

448.766

8

3

ตรอน

314.501

25

4

ท่าปลา

1681.445

40

5

ทองแสนขัน

754.436

42

6

พิชัย

736.677

47

7

น้ำปาด

1448.711

72

8

ฟากท่า

632.669

115

9

บ้านโคก

1055.911

160

 

พื้นที่รวมทั้งจังหวัด 7,838.6 ตร.กม.