พื้นที่ของแต่ละอำเภอในจังหวัดอุทัยธานี

 

ลำดับ

อำเภอ/กิ่งอำเภอ

เนื้อที่ (ตร.กม.)

ระยะห่างจากตัวจังหวัด (กม.)

1

เมือง

250.103

2

2

หนองขาหย่าง

347.776

10

3

ทัพทัน

323.633

19

4

หนองฉาง

341.181

22

5

สว่างอารมณ์

341.441

33

6

ห้วยคต

424.175

45

7

ลานสัก

1080.445

54

8

บ้านไร่

3621.492

80

 

พื้นที่รวมทั้งจังหวัด 6,730.2 ตร.กม.