พื้นที่ของแต่ละอำเภอในจังหวัดตรัง

 

ลำดับ

อำเภอ/กิ่งอำเภอ

เนื้อที่ (ตร.กม.)

ระยะห่างจากตัวจังหวัด (กม.)

1

เมือง

533.873

0

2

นาโยง

165.017

12

3

ย่านตาขาว

431.057

22

4

กันตัง

609.635

24

5

ห้วยยอด

747.274

28

6

สิเกา

523.983

33

7

ปะเหลียน

973.13

44

8

รัษฎา

232.425

57

9

หาดสำราญ

224

59

10

วังวิเศษ

477.125

60

 

พื้นที่รวมทั้งจังหวัด 4,917.5 ตร.กม.