พื้นที่ของแต่ละอำเภอในจังหวัดตาก

 

ลำดับ

อำเภอ/กิ่งอำเภอ

เนื้อที่ (ตร.กม.)

ระยะห่างจากตัวจังหวัด (กม.)

1

เมือง

1599.356

0

2

บ้านตาก

992.496

22

3

วังเจ้า

328.899

30

4

สามเงา

2771.929

56

5

แม่สอด

1986.116

86

6

แม่ระมาด

1475.542

120

7

พบพระ

1006.542

135

8

ท่าสองยาง

1920.387

170

9

อุ้มผาง

4325.383

221

 

พื้นที่รวมทั้งจังหวัด 16,406.6 ตร.กม.