พื้นที่ของแต่ละอำเภอในจังหวัดสุพรรณบุรี

 

ลำดับ

อำเภอ/กิ่งอำเภอ

เนื้อที่ (ตร.กม.)

ระยะห่างจากตัวจังหวัด (กม.)

1

เมือง

540.917

1

2

บางปลาม้า

481.298

10

3

ศรีประจันต์

180.986

20

4

ดอนเจดีย์

252.081

31

5

อู่ทอง

630.29

32

6

สามชุก

355.917

39

7

เดิมบางนางบวช

552.33

54

8

หนองหญ้าไซ

420.209

58

9

สองพี่น้อง

750.381

70

10

ด่านช้าง

1193.599

77

 

พื้นที่รวมทั้งจังหวัด 5,358.0 ตร.กม.