พื้นที่ของแต่ละอำเภอในจังหวัดสงขลา

 

ลำดับ

อำเภอ/กิ่งอำเภอ

เนื้อที่ (ตร.กม.)

ระยะห่างจากตัวจังหวัด (กม.)

1

เมือง

171.883

3

2

หาดใหญ่

852.796

26

3

สิงหนคร

228

26

4

นาหม่อม

92.47

34

5

สทิงพระ

120

36

6

จะนะ

502.98

37

7

คลองหอยโข่ง

275.2

43

8

บางกล่ำ

147.79

46

9

นาทวี

619.78

52

10

รัตภูมิ

591.79

60

11

สะเดา

858.96

70

12

ควนเนียง

208

72

13

ระโนด

783.84

73

14

เทพา

978

73

15

กระแสสินธุ์

96.4

74

16

สะบ้าย้อย

866

104

 

พื้นที่รวมทั้งจังหวัด 7,393.9 ตร.กม.