พื้นที่ของแต่ละอำเภอในจังหวัดสตูล

 

ลำดับ

อำเภอ/กิ่งอำเภอ

เนื้อที่ (ตร.กม.)

ระยะห่างจากตัวจังหวัด (กม.)

1

เมือง

880.179

0

2

ควนโดน

199.003

21

3

ท่าแพ

197.25

28

4

ควนกาหลง

412.91

32

5

ละงู

323.836

50

6

มะนัง

207.77

50

7

ทุ่งหว้า

258.029

76

 

พื้นที่รวมทั้งจังหวัด 2,479.0 ตร.กม.