พื้นที่ของแต่ละอำเภอในจังหวัดสระบุรี

 

ลำดับ

อำเภอ/กิ่งอำเภอ

เนื้อที่ (ตร.กม.)

ระยะห่างจากตัวจังหวัด (กม.)

1

เมือง

301.63

0

2

เฉลิมพระเกียรติ

150.573

8

3

เสาไห้

111.808

8

4

แก่งคอย

801.162

15

5

หนองแค

262.867

21

6

หนองแซง

87.081

25

7

พระพุทธบาท

287.065

28

8

วิหารแดง

204.501

28

9

บ้านหมอ

203.576

30

10

มวกเหล็ก

681.439

38

11

หนองโดน

88.07

38

12

ดอนพุด

58.714

42

13

วังม่วง

338

64

 

พื้นที่รวมทั้งจังหวัด 3,576.5 ตร.กม.