พื้นที่ของแต่ละอำเภอในจังหวัดสระแก้ว

 

ลำดับ

อำเภอ/กิ่งอำเภอ

เนื้อที่ (ตร.กม.)

ระยะห่างจากตัวจังหวัด (กม.)

1

เมือง

1832.034

0

2

เขาฉกรรจ์

774.331

19

3

วัฒนานคร

1560.122

38

4

วังน้ำเย็น

324.616

50

5

อรัญประเทศ

821.265

54

6

วังสมบูรณ์

383.636

59

7

คลองหาด

417.082

65

8

โคกสูง

439.707

67

9

ตาพระยา

642.345

100

 

พื้นที่รวมทั้งจังหวัด 7,195.1 ตร.กม.