พื้นที่ของแต่ละอำเภอในจังหวัดระยอง

 

ลำดับ

อำเภอ/กิ่งอำเภอ

เนื้อที่ (ตร.กม.)

ระยะห่างจากตัวจังหวัด (กม.)

1

เมือง

514.547

0

2

บ้านค่าย

489.601

11

3

นิคมพัฒนา

237.474

20

4

บ้านฉาง

238.372

27

5

ปลวกแดง

618.341

46

6

แกลง

788.463

47

7

วังจันทร์

395.252

70

8

เขาชะเมา

269.95

74

 

พื้นที่รวมทั้งจังหวัด 3,552.0 ตร.กม.