พื้นที่ของแต่ละอำเภอในจังหวัดราชบุรี

 

ลำดับ

อำเภอ/กิ่งอำเภอ

เนื้อที่ (ตร.กม.)

ระยะห่างจากตัวจังหวัด (กม.)

1

เมือง

430.298

0

2

วัดเพลง

37.892

15

3

ปากท่อ

757.835

22

4

บางแพ

172.597

22

5

โพธาราม

417.009

26

6

จอมบึง

772.054

30

7

บ้านโป่ง

366.559

42

8

ดำเนินสะดวก

210.271

50

9

บ้านคา

1026.867

58

10

สวนผึ้ง

1005.08

60

 

พื้นที่รวมทั้งจังหวัด 5,196.5 ตร.กม.