พื้นที่ของแต่ละอำเภอในจังหวัดระนอง

 

ลำดับ

อำเภอ/กิ่งอำเภอ

เนื้อที่ (ตร.กม.)

ระยะห่างจากตัวจังหวัด (กม.)

1

เมือง

713.723

0

2

ละอุ่น

748.546

43

3

กะเปอร์

657.688

52

4

กระบุรี

783.01

58

5

สุขสำราญ

395.078

92

 

พื้นที่รวมทั้งจังหวัด 3,298.0 ตร.กม.