พื้นที่ของแต่ละอำเภอในจังหวัดปทุมธานี

 

ลำดับ

อำเภอ/กิ่งอำเภอ

เนื้อที่ (ตร.กม.)

ระยะห่างจากตัวจังหวัด (กม.)

1

เมือง

120.151

1

2

สามโคก

94.967

5

3

ลาดหลุมแก้ว

188.12

16

4

คลองหลวง

299.152

22

5

ลำลูกกา

297.71

32

6

ธัญบุรี

112.124

34

7

หนองเสือ

413.632

47

 

พื้นที่รวมทั้งจังหวัด 1,525.9 ตร.กม.