พื้นที่ของแต่ละอำเภอในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

 

ลำดับ

อำเภอ/กิ่งอำเภอ

เนื้อที่ (ตร.กม.)

ระยะห่างจากตัวจังหวัด (กม.)

1

เมือง

830

0

2

กุยบุรี

935.41

30

3

ทับสะแก

538

34

4

สามร้อยยอด

871.88

54

5

ปราณบุรี

765.37

71

6

บางสะพาน

868

87

7

หัวหิน

838.96

90

8

บางสะพานน้อย

720

110

 

พื้นที่รวมทั้งจังหวัด 6,367.6 ตร.กม.