พื้นที่ของแต่ละอำเภอในจังหวัดแพร่

 

ลำดับ

อำเภอ/กิ่งอำเภอ

เนื้อที่ (ตร.กม.)

ระยะห่างจากตัวจังหวัด (กม.)

1

เมือง

756.068

0

2

สูงเม่น

374.969

11

3

หนองม่วงไข่

221.712

20

4

เด่นชัย

265.645

24

5

ร้องกวาง

631.418

29

6

ลอง

1447.302

40

7

สอง

1624.524

48

8

วังชิ้น

1216.96

49

 

พื้นที่รวมทั้งจังหวัด 6,538.6 ตร.กม.