พื้นที่ของแต่ละอำเภอในจังหวัดพิษณุโลก

 

ลำดับ

อำเภอ/กิ่งอำเภอ

เนื้อที่ (ตร.กม.)

ระยะห่างจากตัวจังหวัด (กม.)

1

เมือง

750.81

0

2

วังทอง

1687.05

17

3

บางระกำ

936.04

17

4

วัดโบสถ์

1326.21

30

5

บางกระทุ่ม

447.03

35

6

พรหมพิราม

832.67

40

7

เนินมะปราง

1029.55

75

8

นครไทย

2220.374

97

9

ชาติตระการ

1586.12

136

 

พื้นที่รวมทั้งจังหวัด 10,815.8 ตร.กม.