พื้นที่ของแต่ละอำเภอในจังหวัดพิจิตร

 

ลำดับ

อำเภอ/กิ่งอำเภอ

เนื้อที่ (ตร.กม.)

ระยะห่างจากตัวจังหวัด (กม.)

1

เมือง

738.939

1

2

สามง่าม

338.083

18

3

สากเหล็ก

176.351

20

4

โพธิ์ประทับช้าง

378.561

25

5

วชิรบารมี

259.501

26

6

ตะพานหิน

468.93

28

7

วังทรายพูน

259.501

31

8

ทับคล้อ

378.287

44

9

บางมูลนาก

377.738

50

10

โพทะเล

484.209

66

11

ดงเจริญ

220.303

78

12

บึงนาราง

450.61

86

 

พื้นที่รวมทั้งจังหวัด 4,531.0 ตร.กม.