พื้นที่ของแต่ละอำเภอในจังหวัดพะเยา

 

ลำดับ

อำเภอ/กิ่งอำเภอ

เนื้อที่ (ตร.กม.)

ระยะห่างจากตัวจังหวัด (กม.)

1

เมือง

1055.915

3

2

ดอกคำใต้

823.294

15

3

ภูกามยาว

213.832

18

4

แม่ใจ

300.761

24

5

จุน

571.231

48

6

เชียงคำ

784.061

76

7

ปง

1783.452

79

8

ภูซาง

293.486

91

9

เชียงม่วน

722.86

117

 

พื้นที่รวมทั้งจังหวัด 6,335.1 ตร.กม.