พื้นที่ของแต่ละอำเภอในจังหวัดพัทลุง

 

ลำดับ

อำเภอ/กิ่งอำเภอ

เนื้อที่ (ตร.กม.)

ระยะห่างจากตัวจังหวัด (กม.)

1

เมือง

427.421

0

2

บางแก้ว

119

10

3

ควนขนุน

453.96

17

4

ศรีนครินทร์

225.631

17

5

ป่าพะยอม

386.404

20

6

เขาชัยสน

260.115

28

7

ศรีบรรพต

218.504

35

8

ตะโหมด

264.26

39

9

กงหรา

255.856

40

10

ป่าบอน

380.048

50

11

ปากพะยูน

433.274

66

 

พื้นที่รวมทั้งจังหวัด 3,424.5 ตร.กม.