พื้นที่ของแต่ละอำเภอในจังหวัดเพชรบุรี

 

ลำดับ

อำเภอ/กิ่งอำเภอ

เนื้อที่ (ตร.กม.)

ระยะห่างจากตัวจังหวัด (กม.)

1

เมือง

283.901

0

2

บ้านลาด

298.138

8

3

บ้านแหลม

189.885

12

4

ท่ายาง

736.667

17

5

เขาย้อย

305.648

22

6

หนองหญ้าปล้อง

1249.799

33

7

ชะอำ

660.622

40

8

แก่งกระจาน

2500.478

52

 

พื้นที่รวมทั้งจังหวัด 6,225.1 ตร.กม.