พื้นที่ของแต่ละอำเภอในจังหวัดปัตตานี

 

ลำดับ

อำเภอ/กิ่งอำเภอ

เนื้อที่ (ตร.กม.)

ระยะห่างจากตัวจังหวัด (กม.)

1

เมือง

96.837

0

2

หนองจิก

231.526

8

3

ยะหริ่ง

196.829

14

4

ยะรัง

183.952

15

5

โคกโพธิ์

339.414

26

6

มายอ

216.136

29

7

แม่ลาน

89.194

30

8

ปะนาเระ

144.058

43

9

ทุ่งยางแดง

114.97

45

10

สายบุรี

178.424

50

11

ไม้แก่น

55.201

65

12

กะพ้อ

93.815

68

 

พื้นที่รวมทั้งจังหวัด 1,940.4 ตร.กม.