พื้นที่ของแต่ละอำเภอในจังหวัดหนองบัวลำภู

 

ลำดับ

อำเภอ/กิ่งอำเภอ

เนื้อที่ (ตร.กม.)

ระยะห่างจากตัวจังหวัด (กม.)

1

เมือง

907.562

0

2

นากลาง

570.695

30

3

ศรีบุญเรือง

830.643

33

4

โนนสัง

577.736

42

5

นาวัง

326.369

42

6

สุวรรณคูหา

646.081

65

 

พื้นที่รวมทั้งจังหวัด 3,859.0 ตร.กม.