พื้นที่ของแต่ละอำเภอในจังหวัดนนทบุรี

 

ลำดับ

อำเภอ/กิ่งอำเภอ

เนื้อที่ (ตร.กม.)

ระยะห่างจากตัวจังหวัด (กม.)

1

เมือง

77.018

0

2

บางกรวย

57.408

7

3

บางใหญ่

96.398

9

4

ปากเกร็ด

89.023

10

5

บางบัวทอง

116.439

14

6

ไทรน้อย

186.017

28

 

พื้นที่รวมทั้งจังหวัด 622.3 ตร.กม.